ARTYKUŁYPORADNIK

Jak zdobyć pozwolenie na broń myśliwską?

Chcesz zostać myśliwym? - Zobacz jak uzyskac takie pozwolenie.

Uzyskanie zezwolenia na broń do celów myśliwskich wymaga przejścia długiej procedury. Wpływ na to ma konieczność odbycia rocznego stażu. Istnieją jednak pewne wyjątki, dzięki którym można pominąć ten etap. Jakie? Jak zdobyć pozwolenie na broń np. myśliwską? W tym wpisie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię w tej kwestii pytania.

Jak uzyskać pozwolenie na broń myśliwską? Kto może się o nie starać?

Zgodnie z zapisami ustawy o broni i amunicji o zezwolenie na posiadanie broni do celów myśliwskich mogą starać się osoby, które:

 • ukończyły 21 lat (wyjątek: na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego o pozwolenie może starać się osoba, która ukończyła 18 lat),
 • są zdrowe psychicznie, co potwierdzić to mają badania psychologiczne,
 • posiadają stały adres zamieszkania na terenie Polski.
 • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne i nieumyślne,
 • a także nie zagrażają sobie, społeczeństwu, porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu,
 • jak również nie są uzależnione od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

Jeżeli jesteś osobą, która spełnia powyższe kryteria i dodatkowo marzysz o własnej broni do celów myśliwskich, możesz rozpocząć procedurę starania się o pozwolenie.

Jak zdobyć pozwolenie na broń myśliwską

Jak uzyskać pozwolenie na broń myśliwską?

Jeżeli zastanawiasz się, jak zdobyć pozwolenie na broń np. myśliwską, poniżej znajduje się opis krok po kroku całej procedury – wraz z wyszczególnionymi kosztami na poszczególnych etapach.

Krok 1. Członkostwo w kole łowieckim

Jak zdobyć pozwolenie na broń do celów myśliwskich? Od czego zacząć? Podstawowym wymaganiem jest stanie się członkiem Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ). Ułatwić to może natomiast członkostwo w lokalnym klubie łowieckim.

Do PZŁ może dostać się zarówno osoba będąca w kole łowieckim, jak i niezrzeszona, nienależąca do żadnego klubu. Może się również o to ubiegać cudzoziemiec z kartą stałego pobytu lub z prawem pobytu w Polsce.

Na tym etapie należy liczyć się z kosztami:

 • wpisowe do koła łowieckiego – od 100 złotych,
 • składka roczna – od 300 złotych.

Krok 2. Staż w kole łowieckim i kurs dla nowo wstępujących

Gdy już będziesz członkiem koła łowieckiego, powinieneś złożyć wniosek do zarządu o możliwość odbycia stażu. Jeżeli nie należysz do żadnego koła, możesz takie podanie skierować bezpośrednio do zarządu PZŁ. Ten oddeleguje Cię do wybranego koła łowieckiego czy też ośrodka hodowli zwierzyny.

Po pozytywnej ocenie wniosku zostaniesz wpisany do rejestru stażystów. Staż trwa 12 miesięcy. W tym czasie zagłębiane są tajniki wiedzy o łowiectwie.

Istnieje kilka sytuacji, w których kandydat nie musi odbywać stażu. Mowa tu na przykład o:

 • osobach, które mają średnie czy też wyższe wykształcenie w kierunku leśnym bądź łowieckim,
 • strażnikach łowieckich, którzy mogą pochwalić się co najmniej 2-letnim stażem pracy na podstawie umowy o pracę,
 • cudzoziemcach, którzy mają kartę stałego pobytu lub prawo pobytu w Polsce i posiadają już uprawnienia łowieckie na terenie innego kraju,
 • osoby, które niegdyś były członkami PZŁ, jednak utraciły swe uprawnienia.

Po ukończonym stażu konieczne jest natomiast przystąpienie do szkolenia dla nowo wstępujących. W tym czasie zyskasz więc wiedzę m.in. na temat przepisów prawa łowieckiego, gatunków łowieckich, zasad podczas polowania, środowisk, w których żyją zwierzęta, gospodarki myśliwskiej, broni łowieckiej czy też wielu innych zagadnień, które nie powinny być obce myśliwemu.

Jak zdobyć pozwolenie na broń myśliwską

Kurs dla nowo wstępujących zazwyczaj trwa ok. 2 miesięcy.

Na tym etapie należy liczyć się z kosztami:

 • koszt kursu dla nowo wstępujących – ok. 900 – 2000 złotych,
 • trening przed egzaminem – w zależności od zużytej amunicji może to być ok. 400 złotych.

Krok 3. Egzamin łowiecki – kolejna część drogi, jak zdobyć pozwolenie na broń myśliwską

Podsumowując, staż i kurs dla nowo wstępujących odbyty. Teraz więc kolej na egzamin łowiecki. Warunki jego przeprowadzenia reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

Egzamin składa się z trzech części:

 • Część I – egzamin pisemny: składa się ze 100 pytań, w tym 30 pytań dotyczących bezpieczeństwa podczas polowania. Konieczne jest uzyskanie 80% z każdej części, aby otrzymać pozytywny wynik
 • Część II – egzamin ustny: losowany jest zestaw 3 pytań. Osoba zdająca egzamin musi odpowiedzieć na każde z nich. Pytania są punktowane w skali od 1 do 5. Aby uzyskać pozytywny wynik, konieczne jest otrzymanie łącznie 9 punktów.
 • Część III – egzamin praktyczny: to sprawdzian strzelecki na strzelnicy. Osoba zdająca egzamin musi więc wykazać się umiejętnościami strzeleckimi oraz znajomością zasad bezpiecznego posługiwania się bronią. Aby uzyskać pozytywny wynik, konieczne jest zaliczenie minimalnej liczby trafień do celu.

Jeżeli kandydat zostanie oceniony negatywnie, ma prawo do dwóch poprawek w kolejnych terminach.

Natomiast po zdanym egzaminie powinien złożyć w siedzibie głównej lub okręgowej PZŁ deklarację o członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.

Na tym etapie należy liczyć się z kosztami:

 • koszt egzaminu – ok. 300 złotych,
 • wpisowe w zarządzie okręgowym PZŁ – 960 złotych,
 • składka roczna – od 300 złotych.

Krok 4. Badania lekarskie

Kolejnym krokiem na drodze, jak uzyskać pozwolenie na broń myśliwską, są więc badania lekarskie. Wykonać je mogą wyłącznie lekarze uprawnieni do przeprowadzania badań lekarskich oraz psychologicznym osobom, które zamierzają ubiegać się o zezwolenie na posiadanie broni.

W trakcie badania lekarskiego sprawdzana jest kondycja zdrowotna kandydata do pozwolenia. Badanie psychologiczne ma natomiast na celu określenie cech osobowości, poziomu dojrzałości społecznej oraz schematów funkcjonowania w sytuacjach stresowych.

Na tym etapie należy liczyć się z kosztami:

 • koszt badania lekarskiego i psychologicznego – ok. 300 złotych.

Jak zdobyć pozwolenie na broń myśliwską

Krok 5. Wniosek do WPA o wydanie pozwolenia

Następny etapem jest natomiast złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na broń palną do celów łowieckich. Konieczne jest skompletowanie załączników, w tym:

 • 2 zdjęcia w formacie 3×4 cm,
 • kopię dowodu osobistego (bądź paszportu),
 • zaświadczenie lekarskie i psychologiczne,
 • potwierdzenie przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego,
 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu w PZŁ,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej na rzecz urzędu miasta.

Na tym etapie należy liczyć się z kosztami:

 • opłata skarbowa – 242 złote.

Krok 6. Wniosek o wydanie promesy

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku do WPA powinieneś otrzymać odpowiedź. Decyzja administracyjna uprawniająca do posiadania broni do celów myśliwskich to jednak nie wszystko.

Aby zakupić broń, konieczne jest złożenie wniosku o wydanie promes. Po nabyciu broni jest natomiast 5 dni na jej rejestrację w WPA. Podczas zgłaszania pierwszej sztuki broni otrzymasz legitymację posiadacza broni. Uprawnia ona do nabywania amunicji do zakupionego egzemplarza.

Na tym etapie należy liczyć się z kosztami:

 • koszt wniosku o wydanie promesy – 17 złotych.

Jak zdobyć pozwolenie na broń do celów myśliwskich? O czym warto pamiętać?

Co jeszcze warto wiedzieć o zezwoleniu uprawniającym do posiadania broni do celów myśliwskich? Na przykład:

 • Osoby, które zdały egzamin w PZŁ, są zwolnione z egzaminu w WPA.
 • Zdanie egzaminu PZŁ upoważnia do starania się o zezwolenie na posiadanie broni gładkolufowej oraz z lufą gwintowaną.
 • Orzeczenia lekarskie oraz psychologiczne jest ważne 3 miesiące od daty ich wydania.
 • Uzyskanie pozwolenia w przypadku celów myśliwskich jest stosunkowo długą drogą ze względu na konieczność odbycia 12-miesięcznego stażu.
 • Obok pozwolenia na broń do celów sportowych czy też kolekcjonerskich zezwolenie na broń myśliwską jest jednym z najchętniej wybieranych w Polsce.

 

Więc, jeżeli już wiesz, jak uzyskać pozwolenie na broń do celów myśliwskich i chciałbyś zrealizować swoje marzenia w tej kwestii, nic nie stoi na przeszkodzie. Im wcześniej rozpoczniesz całą procedurę, tym szybciej będziesz miał możliwość dołączenia do grona myśliwych.

Na koniec, jak myślicie, czy odbycie rocznego stażu powinno być konieczne przy staraniu się o zezwolenie na broń do celów łowieckich?

[Głosów: 19   Average: 3.5/5]

Podobny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz też
Close