PRAWO

Ustawa o broni i amunicji 2017

Wejście w życie ostatniej zmiany

Ustawa o broni i amunicji 2017 wprowadziła kilka zmian w prawodawstwie. Przez niektórych były one oceniane pozytywnie, przez innych negatywnie. Co właściwie uległo zmianie? Które zapisy projektu nie zostały przeforsowane?

Co zawiera ustawa o broni i amunicji?

W art. 1 ustawy o broni i amunicji znalazł się zakres jej regulacji. Akt prawny reguluje:

 • warunki wydawania i cofania pozwolenia na broń,
 • okoliczności dotyczące nabywania, rejestracji i zbywania broni oraz amunicji,
 • warunki przechowywania i deponowania broni oraz amunicji,
 • okoliczności dotyczące przewozu broni, a także amunicji przez terytorium Polski (wraz z przywozem oraz wywozem za granicę),
 • warunki posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców,
 • zasady działania strzelnic.

 

Co to jest ustawa o broni i amunicji?

Ustawa o broni i amunicji to akt prawny, który został wydany w 21 maja 1999 roku. Istotna nowelizacja dokumentu miała miejsce pod koniec 2016 roku, natomiast wprowadzone zmiany zaczęły obowiązywać z dniem 1 marca 2017 roku.

Wśród wprowadzonych wówczas zmian wymienić można m.in.:

 • wprowadzenie wyłączeń, kogo przepisy ustawy nie dotyczą (art. 3),
 • wprowadzenie zasad dotyczących uprawiania sportów o charakterze strzeleckim (art. 10),
 • określenie, kto nie może otrzymać pozwolenia na broń (art. 15),
 • wprowadzenie zapisu dotyczącego egzaminu umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na broń (art. 16),
 • wprowadzenie zapisów dotyczących świadectwa broni na broń szczególnie niebezpieczną (art. 29).

Ustawa o broni i amunicji wprowadziła nową definicję broni. Zgodnie z jej zapisami jest to nie tylko broń palna, ale także broń pneumatyczna, broń biała, miotacze gazu, broń cięciwowa oraz paralizator.

Pod pojęciem broni należy również rozumieć gotowe bądź też elementarne części broni. Mowa tu głównie o szkielecie, lufie z komorą nabojową, zamku, baskili, komorze zamkowej, jak też bębnie nabojowym.

Ustawa o broni i amunicji 2017

Ustawa o broni

Ogólnym założeniem ustawy o broni i amunicji 2017 była liberalizacja dostępu do broni samoczynnej dla podmiotów, które prowadzą strzelnice, a także organizacje o charakterze proobronnym. Nie wszystkie projektowane zmiany udało się jednak wprowadzić.

Nowelizacja ustawy o broni i amunicji miała objąć również zmiany dotyczące umożliwienia posiadania tłumika huku. Postulowano, aby pozwolenie do posiadania broni uprawniało również do nabywania i korzystania z tłumików huku. Zmian tych jednak nie przyjęto.

Zmiana nie objęła także rozszerzenia pojęcia broni palnej o broń szkolną.

Ustawa o broni palnej

Ustawa o broni i amunicji 2017: zapisy nie dotyczą żołnierzy, funkcjonariuszy policji, a także służb AW, ABW, SWW, SKW, CBA, SOP, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Służby Celno-Skarbowej. W przypadku powyższych podmiotów obowiązuję odrębne przepisy.

W ustawie określono także sytuacje, w których pozwolenie na broń nie jest wymagane. Mowa tu m.in. o:

 • broni jako o eksponatach w muzeach,
 • korzystaniu z broni na strzelnicy do celów sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych,
 • korzystaniu z broni palnej alarmowej i sygnałowej,
 • sprzedaży broni przez koncesjonowane podmioty,
 • korzystaniu z broni dekoracyjnej,
 • używaniu paralizatora o natężeniu do 10 mA, ręcznego miotacza gazu, broni pneumatycznej lub broni palnej alarmowej (kaliber do 6 mm),
 • korzystaniu z broni palnej rozdzielnego ładowania, która została wyprodukowana przed 1885 rokiem.

Ustawa o broni i amunicji 2017

Ustawa o broni PDF

Aktualny tekst ustawy o broni i amunicji, czasami w skrócie nazywanej UoBiA, do pobrania tutaj.

 

Nowelizacja ustawy o broni i amunicji 2017 wprowadziła kilka zmian. Ich celem miało być ułatwienie dostępu do broni. Czy według Was, są one trafne? Które zapisy powinny również ulec zmianie?

[Głosów: 2   Average: 5/5]

Podobny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz też
Close