ARTYKUŁYPORADNIKPRAWO

Patent strzelecki

Patent strzelecki czyli prawo jazdy dla strzelca

Patent strzelecki to dokument, który uprawnia m.in. do starania się o wydanie zezwolenia na broń do celów sportowych. Można go otrzymać w trzech różnych dyscyplinach. Egzamin organizowany jest na ujednoliconych zasadach w całym kraju. Niemniej jednak podlega zasadzie regionalizacji. Co jeszcze warto wiedzieć o patencie strzeleckim?

Co to jest patent strzelecki?

Patent strzelecki jest niezbędny, aby starać się o pozwolenie na broń do celów sportowych. Jest to dokument, który potwierdza, że dana osoba posiada podstawowe umiejętności, jakie pozwalają mu na bezpieczne i zgodne z prawem posługiwanie się bronią palną.

Innymi słowy, jest to zaświadczenie, które potwierdza zdolność danej osoby do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Patent wydawany jest w trzech dyscyplinach:

 • pistolet,
 • karabin,
 • strzelba gładkolufowa.

Dokument może wydać, zawiesić lub też cofnąć Komisja Licencyjna Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

patent

Do czego uprawnia patent strzelecki?

Dokument, którym jest patent, uprawnia do:

 • uprawiania dyscypliny strzelectwa, w której został wydany,
 • starania się o wydanie licencji zawodniczej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
 • staranie się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego,
 • a także staranie się o wydanie zezwolenia na broń do celów sportowych, zgodnie z zapisami ustawy o broni i amunicji.

Jak zdobyć patent strzelecki?

Zdobycie patentu strzeleckiego wymaga spełnienia pewnych wymogów. Wśród nich wymienia się:

 • ukończenie 18. roku życia,
 • bycie od co najmniej 3 miesięcy członkiem klubu sportowego, który posiada licencję klubową PZSS,
 • pozytywne orzeczenie lekarza medycyny sportowej (najczęściej można je uzyskać w dniu egzaminu),
 • uzyskanie pozytywnego wyniku podczas egzaminu, który potwierdza kwalifikacje konieczne do uprawiania sportu strzeleckiego,
 • a także złożenie właściwie wypełnionego wniosku z prośbą o nadanie patentu.

Patent strzelecki – cena

Na koszty patentu strzeleckiego składa się kilka wydatków, w tym:

 • orzeczenie lekarza medycyny sportowej – ok. 50 – 150 złotych,
 • egzamin na patent strzelecki – 400 złotych (niezależnie od liczby zdawanych dyscyplin),
 • a także ewentualna poprawka egzaminu – 100 złotych.

Warto wspomnieć, że posiadanie patentu strzeleckiego zwalania z egzaminu praktycznego przed policją w przypadku starania się zarówno o pozwolenie do celów sportowych, jak i kolekcjonerskich.

patent strzelecki

Patent strzelecki – testy

Umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią na strzelnicy to nie jedyny wymóg, który należy spełnić, aby otrzymać patent. Konieczne jest przyswojenie wiedzy dotyczącej:

 • zapisów ustawy o broni i amunicji oraz przepisów, które są wydawane na jej podstawie,
 • zapisów kodeksu karnego o przestępstwach związanych z użyciem broni,
 • regulaminów strzeleckich,
 • zasad bezpiecznego posługiwania się bronią sportową,
 • a także budowy, działania oraz danych technicznych broni do celów sportowych.

PZSS dysponuje 400 zestawami testów po 10 pytań w każdym. Z tego też względu ważne jest, aby przygotowując się do egzaminu teoretycznego, przyswajać wiedzę ze zrozumieniem i nie uczyć się odpowiedzi na pamięć.

Przykładowe testy można znaleźć tutaj.

Patent strzelecki – egzamin

Egzaminy na patent strzelecki organizowane są przez wojewódzkie związki strzelectwa sportowego lub też kluby sportowe (za zgodą Prezesa PZSS). Duża ilość chętnych spowodowała, że konieczne było ustalenie limitów osób zdających egzaminy.

Egzaminy na patent odbywają się w całej Polsce. Obowiązuje zasada regionalizacji. Osoby zainteresowane mogą zdawać egzamin w województwie, w którym mieszkają lub w którym siedzibę ma klub, do którego należą. W całym kraju obowiązują jednak ujednolicone zasady.

Część teoretyczna i praktyczna odbywa się jednego dnia. Na egzamin należy zabrać ze sobą prawidłowo wypełniony wniosek z prośbą o nadanie patentu wraz z niezbędnymi załącznikami, czyli:

 • orzeczeniem lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uprawianie strzelectwa sportowego (często można je otrzymać w dniu egzaminu),
 • potwierdzenie przynależności do klubu strzeleckiego należącego do PZSS (wydane przez kierownika klubu),
 • zaświadczeniem o przeprowadzeniu szkolenia wstępnego kandydata,
 • a także potwierdzenie dokonania wpłaty na egzamin.

Jak już zostało wspomniane, część teoretyczna składa się z 10 pytań. Natomiast warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 9 z nich. Cztery pierwsze pytania dotyczą ustawy o broni i amunicji oraz zasad bezpieczeństwa – w ich przypadku konieczne jest więc poprawne udzielenie odpowiedzi na każde z nich.

patent strzelecki

Część praktyczna ma swój przebieg na strzelnicy. Kandydat, który ubiega się o więcej niż jedną dyscyplinę, musi zdać część praktyczną dla każdej z nich.

Część praktyczna egzaminu na patent to:

 • sprawdzenie, czy kandydat przestrzega regulaminu strzelnicy,
 • sprawdzenie, czy kandydat potrafi prawidłowo rozłożyć i złożyć broń, załadować i rozładować broń, zabezpieczyć i odbezpieczyć broń oraz postępować w razie jej niesprawności,
 • a także sprawdzian strzelecki.

Po pozytywnym zdaniu obu części egzaminu możesz natomiast wystąpić o nadanie licencji strzelca sportowego – możliwe jest to za pośrednictwem macierzystego klubu.

Uzyskanie patentu strzeleckiego jest konieczne do otrzymania zezwolenia na broń do celów sportowych. Przygotowanie się go egzaminu to świetna okazja do przyswojenia sobie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z broni, a także wszelkich tajników związanych ze strzelectwem sportowym.

Jak myślicie, czy w przypadku egzaminu na patent strzelecki, powinna obowiązywać zasada regionalizacji?

[Głosów: 1   Average: 5/5]

Podobny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też
Close