PORADNIKPRAWO

Dostęp do broni

Jak wygląda sytuacja w Polsce?

Dostęp do broni w Polsce reguluje ustawa o broni i amunicji. Na tle innych krajów nie wypadamy zbyt dobrze. Na 100 obywateli w 2018 roku przypadało ok. 1,3 sztuki broni, a tylko 5 na 1000 Polaków ma pozwolenie na broń.

Czym jest prawo dostępu do broni?

Prawo dostępu do broni to prawo obywateli do posiadania broni oraz korzystania z niej. W Polsce dostęp do broni palnej podlega pewnym ograniczeniom. Podstawą prawą w tym zakresie jest ustawa o broni i amunicji.

W niektórych krajach dostęp do broni jest bardziej liberalny. Mowa tu głównie o Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii czy Izraelu. W Polsce, aby legalnie posiadać broń, konieczne jest odpowiednie pozwolenie.

Prawo dostępu do broni palnej oraz różnice wynikające z dwóch skrajnych podejść (ograniczyć czy ułatwić dostęp) są kwestią ogólnoświatowych rozważań.

dostep do broni

Dostęp do broni w Polsce – najważniejsze zagadnienia

Dostęp do broni palnej w Polsce, jak już zostało wspomniane, reguluje UoBiA. W dokumencie tym znajdują się m.in. zasady dotyczące wydawania i cofania pozwoleń na broń, rejestracji i przechowywania broni, przewozu broni przez terytorium RP oraz przywozu jej z zagranicy i wywozu poza granice.

Dostęp do broni w Polsce mają wyłącznie obywatele, którzy spełnią ściśle określone warunki. Poza tymi przypadkami posiadanie broni na terenie naszego kraju bez stosownego zezwolenia jest zabronione.

W ustawie zawarty został zapis, który określa, w jakich przypadkach pozwolenie nie jest wymagane. W takich sytuacjach mowa o ułatwionym dostępie do broni. Przykładem jest, chociażby broń deko, czyli pozbawiona cech użytkowych. Jednak jak sama nazwa wskazuje, mowa tu głównie o wykorzystaniu wyłącznie do celów dekoracyjnych.

Dostęp do broni można uzyskać m.in. w celu: ochrony osobistej, osób i mienia, myśliwskim, sportowym, kolekcjonerskim, rekonstrukcji historycznych, pamiątkowym oraz szkoleniowym.

Aby stać się posiadaczem stosowanego zezwolenia, konieczne są ważne przyczyny posiadania broni. Te znaleźć można w art. 10., ust. 3. Mowa tu o m.in. udokumentowanym członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim czy też strzeleckim klubie sportowym.

Pozwolenie na broń wydaje właściwy, uprawniony do tego organ na drodze decyzji administracyjnej. W dokumencie znajduje się cel, rodzaj zezwolenia, a także liczba egzemplarzy, którą można nabyć na jego podstawie.

Dostęp do broni warunkuje konieczność przedłożenia orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego. W przypadku braku stosownego zaświadczenia odmawiane jest wydanie pozwolenia na broń.

Ponadto konieczne jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Wszystko to wiąże się z kosztami. Tutaj przeczytasz o tym, ile kosztuje pozwolenie na broń. Uzyskanie stosownych uprawnień umożliwia zakup broni, jak również amunicji do niej.

Polska UoBiA ma miano dość restrykcyjnej, głównie w środowiskach strzeleckich, a także posiadaczy broni. Wiele grup domaga się zaś liberalizacji dostępu do broni.

dostep do broni w polsce

Dostęp do broni w Polsce – statystyki

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2018 roku liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń, wynosiła 215602, zaś liczba zarejestrowanych egzemplarzy to 505429. W 2014 roku wartości te wynosiły odpowiednio 197595 oraz 381588.

Polskę zamieszkuje ok. 38 mln osób. To oznacza, że ok. 1,3 sztuki broni przypada na 100 Polaków, natomiast tylko 5 obywateli na 1000 ma pozwolenie.

Dlaczego warto ułatwić dostęp do broni?

Od dawna trwają zagorzałe dyskusje nad tym, czy ułatwić, czy utrudnić dostęp do broni.

Wśród głównych argumentów za liberalizacją przepisów w tym zakresie należy natomiast wyróżnić :

  • prawo do samoobrony,
  • rozwój gospodarczy – sprzedaż broni powoli zwiększyć rozwój gospodarczy,
  • a także potencjalny spadek przestępczości.

 

Kwestia dostępu do broni w Polsce jest stosunkowo burzliwym tematem. Co chwila słychać, że partie polityczne spierają się nad tym, czy ułatwić Polakom możliwość zdobywania pozwoleń.

Jak myślicie, czy prawo być bardziej liberalne w tej kwestii?

[Głosów: 2   Average: 4.5/5]

Podobny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *