ARTYKUŁYPORADNIKPRAWO

Dostęp do broni palnej w Polsce

Jak uzyskać pozwolenie na broń palną

W Polsce dostęp do broni jest ograniczony. Wymagane jest odpowiednie pozwolenie. Dowiedz się, jakie są ograniczenia i procedury do dostępu do broni w Polsce.

Dostęp do broni palnej – ograniczenia

Od ponad stu lat w Polsce do posiadania broni palnej niezbędne jest posiadanie pozwolenia. Aktem prawnym regulującym zasady dostępu do broni w Polsce jest Ustawa o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku.

Za broń palną (zgodnie z konwencją ONZ) uznaje się każdą przenośną, wyposażoną w lufę broń, która miota, jest przeznaczona do miotania lub daje się łatwo przerobić tak, by miotać pocisk lub ładunek rażący w wyniku działania materiału wybuchowego.

dostęp do broni w polsce

Dostęp do broni palnej w Polsce

Nie każdy obywatel może mieć na własność broń palną. Aby dostać pozwolenie na posiadanie broni, trzeba spełnić podstawowe warunki:

 • ukończenie 21. roku życia (wyjątkiem jest pozwolenie na broń do celów łowieckich i sportowych możliwe do uzyskania już po 18 roku życia),
 • pozytywna opinia lekarza i psychologa,
 • posiadanie miejsca stałego pobytu w Polsce,
 • niebycie w przeszłości skazanym za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu bądź przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jak uzyskać pozwolenie na broń palną?

Jeśli chcesz uzyskać legalne upoważnienie do posiadania broni, przygotuj się na związane z tym formalności i koszty. Pozwolenie wydaje komendant wojewódzki policji.

Ubieganie się o pozwolenie na broń palną przebiega w trzech krokach:

Krok I: Badania lekarskie i psychologiczne

Po pierwsze należy poddać się badaniom lekarskim. Badania dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń obejmuje:

 • ocenę stanu zdrowia,
 • badanie psychiatryczne,
 • badanie okulistyczne,
 • lekarz może zlecić także dodatkowe badania, jeśli uzna je za niezbędne.

Natomiast badanie psychologiczne obejmuje określenie:

 • poziomu rozwoju intelektualnego,
 • cech osobowości,
 • funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
 • poziomu dojrzałości społecznej,
 • badanie może zostać rozszerzone, jeśli psycholog uzna to za niezbędne.

Aktualne dane kontaktowe lekarzy i psychologów z uprawnieniami do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń znajdziesz w komendzie wojewódzkiej policji.

Krok II: Opłaty

Na łączny koszt wyrobienia pozwolenia na broń składa się kilka opłat:

 1. opłata skarbowa (obecnie wynosi 242 zł),
 2. opłata za badanie lekarskie (według przepisów może wynieść maksymalnie ok. 700 zł),
 3. opłata za badanie psychologiczne (tak jak w przypadku badania lekarskiego),
 4. opłata za egzamin (zależy od przeznaczenia broni, maksymalnie 1000 zł).

dostęp do broni

Krok III: Złożenie wniosku

W ostatnim kroku musisz złożyć wniosek i niezbędne załączniki w odpowiedniej komendzie wojewódzkiej policji. Komplet potrzebnych dokumentów zawiera:

 1. wypełniony wniosek (wzór wniosku znajdziesz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji),
 2. dokumenty potwierdzające istnienie ważnej przyczyny posiadania broni,
 3. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 4. poświadczenie o przebytych badaniach lekarskich i psychologicznych,
 5. dwie fotografie (o wymiarach 3 cm x 4 cm).

Najważniejszym punktem jest odpowiednie przygotowanie wniosku. Przede wszystkim należy wpisać:

 • Twoje dane personalne,
 • rodzaj i przeznaczenie broni, którą chcesz posiadać,
 • liczba egzemplarzy broni,
 • przyczynę posiadania broni i jej uzasadnienie.

Szczególnie zwróć uwagę na podanie celu posiadania broni i jego uzasadnienia. Zgodnie z polskim prawem, ważnymi przyczynami posiadania broni są:

 1. ochrona osobista, osób i mienia: stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia,
 2. cele łowieckie: posiadanie uprawnień do polowania,
 3. cele sportowe: członkostwo w stowarzyszeniu strzeleckim, kwalifikacje sportowe, licencja polskiego związku sportowego,
 4. rekonstrukcja historyczna: członkostwo w stowarzyszeniu, na dodatek, jego statutowym celem musi być organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej
 5. kolekcjonerstwo: członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim,
 6. cele szkoleniowe: uprawnienia do prowadzenia szkoleń strzeleckich i zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie szkoleń strzeleckich.

Podsumowując:

W Polsce dostęp do broni jest ograniczony przez prawo. Aby móc legalnie kupić i przechowywać broń palną na terenie kraju, należy dostać oficjalne pozwolenie na broń.

Na szczęście, procedura ubiegania się o pozwolenie na broń nie jest trudna. Należy poddać się odpowiednim badaniom i przygotować wniosek. Niestety, chcąc mieć dostęp do broni, musisz liczyć się także z kosztami – łącznie całe przedsięwzięcie może wynieść nawet 2500 złotych.

[Głosów: 1   Average: 5/5]

Podobny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *