ARTYKUŁYBROŃ KOLEKCJONERSKA

Broń Deko

Broń dekoracyjna - Co powinieneś o niej wiedzeć

Broń dekoracyjna to spełnienie marzeń o posiadaniu swojego własnego egzemplarza broni bez pozwolenia. Czy przepisy faktycznie na to pozwalają? Jakie warunki musi spełnić broń, aby móc zaliczyć ją do kategorii broni deko?

Broń dekoracyjna

Broń dekoracyjna to kategoria, w której mogą znaleźć się m.in. repliki broni z czasów I lub II wojny światowej.

Po egzemplarze tego typu najczęściej sięgają kolekcjonerzy, historycy oraz pasjonaci broni palnej. Mogą być one wykorzystywane nie tylko jako dekoracja wnętrz, ale także podczas rekonstrukcji bitew, w filmach czy sztukach teatralnych.

Co to jest broń deko?

Broń dekoracyjna to inaczej broń palna, którą trwale pozbawiono cech użytkowych. Znana także pod określeniem „broń deko”. Najczęściej są to kolekcjonerskie modele, które mogą nabyć osoby pełnoletnie.

Zazwyczaj szkielet broni wykonuje się z metalu lub plastiku, a masa egzemplarza jest porównywalna lub mniejsza od oryginału. Broń dekoracyjna nie umożliwia załadowania amunicji ani oddania strzału.

W tym przypadku niewymagane jest zezwolenie na posiadanie broni. Konieczne jest jednak dopełnienie innych formalności – informacje o tym znajdują się w dalszej części tekstu.

bron dekoracyjna

Przerabianie broni deko

Zgodnie z art. 6a ust. 1. Ustawy o broni i amunicji: „Broń palna może zostać pozbawiona w sposób trwały cech użytkowych przez uprawnionego przedsiębiorcę, zgodnie ze specyfikacją techniczną określającą szczegółowo sposób pozbawiania cech użytkowych danego rodzaju, typu i modelu broni”.

Zgodnie z powyższą ustawą pozbawienie broni musi mieć charakter trwały, a zmiany te muszą być niemożliwe do odwróconia za pomocą ogólnodostępnych narzędzi.

Samodzielne przerabianie broni, nawet jeżeli przeróbki dotyczą trwałego pozbawienia jej cech użytkowych, są zabronione i traktowane jako wyrób broni. W praktyce oznacza to, że jest to karalne, a jeśli zdecydujesz się na samodzielne przerabianie broni, musisz liczyć się z wysoką sankcją.

Jeżeli znajdziesz broń i będziesz chciał pozbawić ją cech użytkowych, popełnisz przestępstwo z art. 263 § 1. Kodeksu Karnego (dotyczące nielegalnego wyrobu broni). Przestępstwo to jest sankcjonowane dotkliwiej niż samo nielegalne posiadanie broni – warto o tym pamiętać.

W pierwszym przypadku należy liczyć się z karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast w drugim – od sześciu miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Przepisy – broń deko

Posiadanie broni dekoracyjnej wymaga odpowiednich dokumentów, które potwierdzają jej niezdolność do oddawania strzałów. Ponadto na właścicielu ciąży obowiązek zarejestrowania jej posiadania. Broń dekoracyjna nie wymaga posiadania pozwolenia na broń.

Przepisy prawne dotyczące broni dekoracyjnej

Dokumenty, które określają zasady posiadania broni dekoracyjnej, to Ustawa o broni i amunicji oraz Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku.

pistolet dekoracyjny

Powstał również Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych. Obecnie jest on na etapie uzgodnień.

Tylko przedsiębiorca posiadający stosowne uprawnienia może przekształcić broń palną w broń dekoracyjną.

Przez pozbawienie broni palnej (np. broni krótkiej) cech użytkowych rozumie się trwałe uszkodzenie niektórych jej elementów. Zmiana ta ma uniemożliwić wystrzelenie pocisku. Ponadto niemożliwe powinno być także przywrócenie jej wcześniejszych cech użytkowych.

Następnie uprawiona instytucja musi wykonać specyfikację techniczną. Informację o tym, jakie podmioty posiadają stosowne uprawnienia, można uzyskać w komendzie policji.

Instytucja musi również oznaczyć broń jako broń pozbawioną cech użytkowych. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji musi sprawdzić zarówno specyfikację, jak i oznaczenie.

Rejestracja broni deko

Osoba, która nabędzie broń dekoracyjną, musi w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej zakupu, zgłosić ten fakt w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji właściwej do swojego miejsca zameldowania.

W przypadku braku karty rejestracyjnej dla danego modelu konieczne jest okazanie: podania o rejestrację broni, dwóch zdjęć legitymacyjnych, dowodu zakupu broni oraz zaświadczenia potwierdzającego to, że dany egzemplarz został pozbawiony cech użytkowych.

Dodatkowo konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie karty rejestracyjnej. Należy ją uiścić na rzecz właściwego urzędu wojewódzkiego i dołączyć do składanych dokumentów. Jej wysokość to obecnie 82 złote. Nie ma obowiązku przynoszenia broni ze sobą.

Brak dopełnienia obowiązku o rejestracji broni w ustawowym terminie grozi karą finansową w wysokości do 5000 złotych. Niezarejestrowana broń dekoracyjna w świetle prawa jest bronią palną, której nie wolno posiadać bez zezwolenia.

Broń dekoracyjna daje możliwość zbudowania kolekcji ulubionych egzemplarzy bez konieczności posiadania pozwolenia. Wystarczy stosowne zezwolenie, by posiadać wymarzony model deko całkowicie legalnie. Pozbawienie broni dekoracyjnej cech użytkowych musi być jednak trwałe.

Dokonać tego mogą wyłącznie uprawione podmioty. Warto przestrzegać przepisów prawnych dotyczących broni dekoracyjnej, ponieważ ich nieprzestrzeganie może grozić karą grzywny.

Jak myślicie, czy broń dekoracyjna faktycznie powinna być dostępna bez pozwolenia?

[Głosów: 9   Average: 3.6/5]

Podobny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz też
Close