ARTYKUŁYPORADNIKPRAWO

Legitymacja posiadacza broni

Czerwona książeczka - to coś co powinno Cię zainteresować

Legitymacja posiadacza broni to ważny dokument umożliwiający poświadczenie rejestracji broni, a także zakup amunicji do niej. Jak otrzymać legitymację? Czy bez legitymacji można korzystać z przywilejów posiadania pozwolenia na broń?

Legitymacja posiadacza broni – co to jest?

Legitymacja posiadacza broni jest dokumentem wydawanym każdemu posiadaczowi broni wymagającej pozwolenia. Czerwona książeczka – bo i tak jest nazywana – powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację posiadacza oraz rodzaju nabytej broni.

Natomiast sam wzór legitymacji został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni.

Legitymacja umożliwia poświadczenie rejestracji broni. Wynika to natomiast z art. 13, ust. 4 UoBiA:

„Art. 13. 4. Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w legitymacji posiadacza broni albo w świadectwie broni”.

Jednak wpis w legitymacji nie jest tożsamy z rejestracją broni. Są to dwie osobne czynności, które wykonuje upoważniony do tego organ administracji.

legitymacja posiadacza broni

Legitymacja posiadacza broni – do czego uprawnia?

Legitymacja posiadacza broni:

  • potwierdza legalność posiadania broni przez daną osobę,
  • uprawnia do nabywania amunicji dla tego rodzaju broni, który określono w dokumencie,
  • pozwala na legalne przemieszczanie się z bronią.

Legitymacja posiadacza broni – jak ją otrzymać?

Legitymacja zostanie wydana w ciągu 14 dni od dnia rejestracji pierwszego zakupionego egzemplarza. Nabytą broń należy zarejestrować w ciągu 5 dni kalendarzowych w WPA (art. 13, ust. 1 UoBiA). Aby otrzymać dokument, konieczne jest m.in. przedłożenie zdjęcia w formacie 3×4 cm.

książeczka posiadacza broni
książeczka posiadacza broni

Pozwolenie na broń a brak legitymacji posiadacza broni

Z racji tego, że legitymacja wydawana jest po zakupie i rejestracji pierwszej sztuki broni, pojawiają się pewne pytania, co do kwestii użyczenia broni. Czy posiadając pozwolenie na broń, a nie mając jeszcze czerwonej książeczki, można korzystać z broni innego posiadacza?

Reguluje to art. 28 UoBiA:

„Broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych”.

Z powyższego wynika, że osoby posiadające pozwolenie na broń w celach myśliwskich lub też sportowych, mogą użyczyć broń od innego posiadacza, który dysponuje tego typu egzemplarzami.

 

Legitymacja jest dokumentem, który otrzymuje się podczas rejestracji pierwszego egzemplarza broni. Pozwala ona w pełni korzystać z przywilejów posiadacza pozwolenia na broń, jak też nabywać amunicję.

Czy Waszym zdaniem forma obecnej czerwonej książeczki jest wystarczająca? Czy jednak powinny zajść jakieś zmiany w kwestiach dotyczących legitymacji posiadacza broni?

[Głosów: 9   Average: 3/5]

Podobny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz też
Close