ARTYKUŁYPORADNIK

Jak zdobyć pozwolenie na broń kolekcjonerską?

Broń to dla Ciebie coś więcej niż narzędzie? - Przeczytaj!

Uzyskanie zezwolenia na broń kolekcjonerską wymaga przejścia odpowiedniej procedury, która kończy się zdaniem egzaminu oraz złożeniem wniosku do WPA. Uzyskanie uprawnienia tego typu pozwala zakupić różnorodne modele broni. Jeżeli zastanawiasz się, jak zdobyć pozwolenie na broń kolekcjonerską, doskonale trafiłeś. Zapraszamy do lektury.

Jak uzyskać pozwolenie na broń kolekcjonerską? Plusy i minusy

Zanim odpowiemy na pytanie, jak zdobyć pozwolenie na broń kolekcjonerską, warto przeanalizować plusy i minusy tego rodzaju zezwolenia na broń. Być może dla Twoich potrzeb trafniejsze okaże się pozwolenie na broń do celów sportowych czy też myśliwskich?

Wśród plusów zezwolenia na broń kolekcjonerską można wymienić:

 • utrzymanie pozwolenia nie wiąże się z koniecznością odnawiania licencji, patentu czy też udziału w zawodach – aby je posiadać, należy przynależeć do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim,
 • szybkość uzyskania pozwolenia – a więc brak konieczności odbywania czasochłonnych staży itp.,
 • a także duży zakres modeli i typów broni, które można nabyć na podstawie tego rodzaju zezwolenia.

Minusami takiego rozwiązania są natomiast:

 • koszt egzaminu w porównaniu z innymi rodzajami pozwoleń jest wyższy.

Jak zdobyć pozwolenie na broń kolekcjonerską

Jak uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich?

Poniżej znajduje się opis procedury krok po kroku, jak zdobyć pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich. Jeżeli więc jesteś zainteresowany całym procesem oraz kosztami na poszczególnych etapach, zapraszamy do lektury.

Krok 1. Członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

Pierwszym krokiem, jaki powinieneś wykonać, jest zapisanie się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. Zaświadczenie o przynależności do tego typu organizacji jest zaś niezbędnym załącznikiem, który będziesz musiał dołączyć do wniosku o pozwolenie składane w WPA.

Masz do wyboru – albo wstąpisz do stowarzyszenia lokalnego, albo ogólnopolskiego. Formularz można złożyć osobiście w siedzibie, przesłać tradycyjną pocztą lub w przypadku niektórych stowarzyszeń wypełnić wniosek przez Internet.

Warto jednak wspomnieć, że przynależność do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim, wiąże się z obowiązkiem szeroko rozumianej popularyzacji broni palnej, strzelectwa, kolekcjonerstwa oraz sportów strzeleckich. Niektóre organizacje biorą udział w wystawach, w których jako członek będziesz mógł aktywnie uczestniczyć.

Na tym etapie należy liczyć się z kosztami:

 • koszt wpisowego do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim – od 100 złotych,
 • koszt składki rocznej w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – od 100 złotych.

Krok 2. Nauka strzelania oraz przygotowanie do egzaminu

Kolejnym krokiem na drodze, jak uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, jest natomiast przygotowanie się do egzaminu. Większość stowarzyszeń oferuje specjalne szkolenia przygotowujące. Warto więc z nich skorzystać. Konieczne jest zapoznanie się m.in. z zapisami ustawy o broni i amunicji,a także niektórymi przepisami kodeksu karnego.

Przed przystąpieniem do egzaminu powinieneś zagłębić się w przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, jak również prawidłowego posługiwania się bronią. Pomóc w tym mogą treningi z wykwalifikowanym instruktorem.

Na tym etapie należy liczyć się z kosztami:

 • koszt treningów strzeleckich – ok. 300 – 1000 złotych.

Krok 3. Egzamin teoretyczny i praktyczny – jak zdobyć pozwolenie na broń kolekcjonerską?

Cała procedura ma na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.

Egzamin teoretyczny to przede wszystkim:

 • test dotyczący znajomości przepisów ustawy o broni i amunicji, przepisów wydawanych na jej podstawie oraz przepisów kodeksu karnego z zakresu związanego z bronią,
 • natomiast pozytywny wynik egzaminu teoretycznego umożliwia przystąpienie do części praktycznej.

Natomiast egzamin praktyczny to:

 • sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
 • sprawdzenie umiejętności dotyczących posługiwania się bronią (m.in. jej rozkładanie i składanie, ładowanie i rozładowywanie, zabezpieczanie i odbezpieczanie),
 • a także sprawdzian strzelecki – brane jest pod uwagę zarówno bezpieczeństwo, jak i celność i skupienie podczas strzelania do tarczy, konieczne jest słuchanie i wykonywanie komend prowadzącego sprawdzian.

Na tym etapie należy liczyć się z kosztami:

 • koszt przystąpienia do egzaminu – 1150 złotych,
 • koszt egzaminu poprawkowego – 575 złotych.

Jak zdobyć pozwolenie na broń kolekcjonerską

Krok 4. Badania lekarskie

Co jest więc kolejnym krokiem na drodze, jak zdobyć pozwolenie na broń np. kolekcjonerską? Konieczne jest przejście badań lekarskich. Warto wspomnieć, że tego typu zaświadczenia wydane przez lekarzy są ważne przez 3 miesiące.

Natomiast zaświadczenie o przebytych badaniach mogą wydać wyłącznie uprawnieni do tego specjaliści. Lekarz sprawdzi ogólną kondycję zdrowotną osoby ubiegającej się o pozwolenie, a także wykona badanie wzroku.

W przypadku orzeczenia psychologicznego należy poddać się badaniu, które polega na rozwiązaniu testów. Mają one na celu określenie m.in. cech osobowości, poziomu dojrzałości społecznej oraz rozwoju intelektualnego.

Na tym etapie należy liczyć się z kosztami:

 • koszt badań lekarskich i psychologicznych – ok. 300 – 600 złotych.

Krok 5. Wniosek do WPA o wydanie pozwolenia

Po zdanym egzaminie oraz uzyskaniu zaświadczeń od lekarzy pozostaje więc złożyć wniosek do WPA o wydanie pozwolenia. Jednym z warunków ubiegania się o zezwolenie na broń do celów kolekcjonerskich jest przedstawienie ważnej przyczyny posiadania broni.

Natomiast w tym konkretnym przypadku za taką przesłankę można uznać udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. Należy to także uwzględnić w argumentacji do składanego wniosku.

Do wniosku należy dołączyć załączniki:

 • oryginał przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim,
 • kopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie psychologiczne,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej na konto urzędu miasta,
 • a także dwa zdjęcia w formacie 3×4 cm.

Na tym etapie należy liczyć się z kosztami:

 • koszt opłaty administracyjnej – 242 złote.

Krok 6. Wniosek o wydanie promesy

Ostatnim krokiem w drodze do upragnionego egzemplarza broni jest złożenie wniosku o wydanie promes. To na ich postawie możliwy jest legalny zakup broni. Promesa wydawana jest natomiast bezterminowo.

Po zakupie pierwszego egzemplarza broni należy pamiętać o tym, że w ciągu 5 dni konieczna jest jej rejestracja w WPA. Wówczas też otrzymasz legitymację posiadacza broni, która będzie uprawniała do m.in. zakupów amunicji.

Na tym etapie należy liczyć się z kosztami:

 • koszt jednej promesy – 17 złotych.

broń kolekcjonerska

Jak zdobyć pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich? Co jest bronią kolekcjonerską?

Gdy już wiesz, jak uzyskać pozwolenie na broń kolekcjonerską, z pewnością zastanawiasz się na tym, jaki rodzaj broni można zakupić na podstawie tego rodzaju uprawnień.

Wątpliwości w tej sprawie rozwiewa art. 10, ust. 4, pkt. 7. ustawy o broni i amunicji:

Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:

1) do celów ochrony osobistej:
a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
b) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,
c) miotaczy gazu obezwładniającego;

2) do celów ochrony osób lub mienia:
a) broni, o której mowa w pkt 1,
b) pistoletów sygnałowych,
c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,
e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;

3) do celów łowieckich – broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów;

4) do celów sportowych – broni palnej:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
c) gładkolufowej,
d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);

5) do celów szkoleniowych – broni, o której mowa w pkt 1–4;

6) do celów rekonstrukcji historycznych – broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej;

7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych – broni, o której mowa w pkt 1–6.

Zgodnie z powyższym uzyskanie zezwolenia kolekcjonerskiego uprawnia do posiadania szeregu różnorodnych modeli, a także typów broni.

Ludzie mają różne hobby, jak też kolekcjonują przeróżne przedmioty. Są osoby, prawdopodobnie i Ty nią jesteś, które pasjonują się historią broni palnej. Tak więc z myślą o takich użytkownikach powstała procedura odpowiadająca na pytanie, jak zdobyć pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich.

Jak myślicie, o jaki rodzaj zezwolenia na posiadanie broni najlepiej się starać? Pozwolenie sportowe, myśliwskie czy też kolekcjonerskie?

[Głosów: 5   Average: 3/5]

Podobny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też
Close