PRAWO

Europejska karta broni – wszystko, co musisz wiedzieć

Wyrób europejską kartę broni - PORADNIK krok po kroku

Chciałbyś podróżować ze swoją bronią przez państwa Unii Europejskiej? Samo posiadanie pozwolenia na broń nie wystarczy. Europejska karta broni palnej to potwierdzenie uprawnienia do posiadania broni palnej. Jest niezbędne do legalnego przewozu broni  po państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Nie martw się jednak na zapas! Proces ubiegania się o tę kartę jest bardzo prosty. W związku z tym, poniżej przedstawiamy kompletny przewodnik po ubieganiu się po Europejską kartę broni.

 

Jak wygląda Europejska karta broni?

Europejska karta broni palnej zawiera informacje o:

 • tożsamości posiadacza broni (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres),
 • tożsamości osoby dopuszczonej do posiadania broni (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nazwa, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do otrzymania świadectwa broni)
 • dane identyfikacyjne broni (ze wskazaniem kategorii),
 • okres ważności,
 • cel lub warunek pozwolenia,
 • utrata lub zbyt broni palnej,
 • państwach członkowskich UE, na których terytorium posiadania broni palnej określone w EKB jest zakazane albo możliwe na podstawie pozwolenia,
 • wpisach innych państw członkowskich UE obejmujących pozwolenia na wwóz broni na ich terytorium.

 

Wzór i ważność

Oficjalny wzór Europejskiej karty broni palnej można zobaczyć na tej stronie.

Karta jest wydawana na 5 lat. Po tym okresie traci ważność, ale można się ubiegać o jej przedłużenie.

 

Europejska karta broni krok po kroku

Chcesz wyrobić sobie Europejską kartę broni palnej? Zobacz, jak zrobić to krok po kroku!

Upewnij się, że:

 1. Masz ukończone 18 lat.
 2. Posiadasz broń lub replikę broni rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885, lub posiadasz broń palną, na którą masz pozwolenie.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, możesz przejść do procesu wyrabiania EKB.

Najpierw zapłać opłatę skarbową w wysokości 105 zł na konto podane przez Wydział Postępowań Administracyjnych.

Następnie udaj się do komendy wojewódzkiej policji, na wydział postępowań administracyjnych (ich listę znajdziesz na tej stronie). Zabierz ze sobą:

 • podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji (wzór podania pobierzesz tutaj),
 • 2 zdjęcia wielkości 3,5 cm x 4,5 cm,
 • poświadczenie legalnego nabycia broni (faktura, paragon lub umowa kupna-sprzedaży),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Możesz także dokonać tych formalności listownie.

To już wszystko! Na szczęście, dokument wystawiany jest niezwłocznie. Jeśli wybrałeś drogę listowną, całkowity czas ubiegania się o kartę nie powinien przekroczyć 2 tygodni. Jednak jeżeli udasz się na komendę osobiście, sprawa powinna być załatwiona „od ręki”.

Europejska karta broni jest dokumentem, o który najczęściej występują osoby chcące przemieszczać się z bronią palną po terytorium Unii Europejskiej. Procedura jej uzyskania jest prosta, jednak wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeżeli zastanawiasz się, jak wyrobić europejską kartę broni palnej, zapraszamy do lektury.

Europejska karta broni palnej – co to jest?

Europejska karta broni palnej to dokument imienny, który potwierdza uprawnienia do posiadania broni palnej. Jest on wydawany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE. W przypadku Polski jest to Policja. Uprawnia do legalnego posiadania oraz używania broni palnej w innym państwie członkowskim UE.

Innymi słowy, europejska karta broni palnej umożliwia legalne przewożenie broni przez terytoria krajów UE. Dokument ten jest jednocześnie poświadczeniem legalnego posiadania danego egzemplarza broni.

Przewożąc broń gdziekolwiek, czy to na terenie Polski, czy na terenie innego kraju, należy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo osób postronnych. Konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie, rozładowanie oraz uniemożliwienie dostępu do niej osobom niepowołanym.

Jakie informacje znajdują się w europejskiej karcie broni palnej?

Zgodnie z zapisami ustawy o broni i amunicji w europejskiej karcie broni powinny znaleźć się informacje o:

 • tożsamości osoby posiadającej broń palną lub też dopuszczonej do posiadania broni (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres stałego pobytu),
 • danych identyfikacyjnych broni (ze wskazaniem kategorii broni palnej),
 • jak również okresie ważności dokumentu,
 • celu bądź warunkach wydania pozwolenia (mowa o nich w art. 10, ust. 2 i 4 UoBiA),
 • utracie lub zbyciu broni,
 • państwach członkowskich UE, w których posiadanie broni palnej jest zakazane lub możliwe na podstawie pozwolenia,
 • wpisach innych państw UE, które w szczególności obejmują pozwolenia na wwóz broni na ich obszar.

Dodatkowo w dokumencie mogą również znaleźć się informacje o:

 • przewozie przez teren RP, przywozie z zagranicy lub wywozie za granicę broni palnej wraz z odpowiednim zaświadczeniami i zgodami,
 • warunkach dotyczących przewożenia przez teren RP, przywozu z zagranicy, a także wywozu za granicę broni palnej.

Wpisów do europejskiej karty broni palnej mogą dokonywać:

 • właściwy organ Policji,
 • a także właściwe władze innych państw członkowskich UE (w wyznaczonym do tego miejscu oraz zakresie).

Jak wyrobić europejską kartę broni palnej?

Kroku po kroku, czyli jak wyrobić europejską kartę broni palnej:

 1. Należy wypełnić podanie o wydanie europejskiej karty broni palnej.
 2. Następnie konieczne jest dokonanie opłaty skarbowej.
 3. Kolejnym krokiem jest skompletowanie załączników do podania (zdjęcie formatu 3,5 cm x 4 cm, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, kopię dokumentu nabycia broni).
 4. Wniosek z załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.
 5. Europejską kartę broni można odebrać osobiście lub też za pośrednictwem poczty (wówczas zostaje ona przesłana na adres wskazany w podaniu).

Europejska karta broni – ile kosztuje?

Wydanie europejskiej karty broni wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty skarbowej na rzecz urzędu miasta. Wynosi ona 105 złotych.

Europejska karta broni palnej – ile ważna?

Karta broni palnej wydawana jest na okres 5 lat. Po upływie tego czasu ważność dokumentu może zostać przedłużona na kolejny 5-letni okres.

Europejska karta broni traci ważność w przypadku cofnięcia pozwolenia na broń palną lub też cofnięcia zezwolenia do posiadania broni konkretnego typu. Wówczas konieczne jest zwrócenie dokumentu do organu, który go wydał.

 

PODSUMOWANIE

Europejska karta broni umożliwia przewożenie broni po terytorium krajów członkowskich UE. Aby otrzymać dokument, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Jak myślicie, czy europejska karta broni powinna być wydawana bezpłatnie?

Podsumowując:

 • o EKB może ubiegać się pełnoletni obywatel posiadający broń i pozwolenie na nią,
 • EKB upoważnia to przewozu broni palnej po terenie państw UE,
 • karta wydawana jest na 5 lat, po czym można ją przedłużyć,
 • ubieganie się o kartę sprowadza się do uiszczenia opłaty i przekazania komendzie wojewódzkiej policji odpowiednich dokumentów.
[Głosów: 14   Average: 2.7/5]

Podobny artykuł

Jeden Komentarz

 1. Witam.
  Kilka lat temu kupiłem od kolekcjonera ,na olx, dubeltówkę czarnoprochową,oraz Flouberta. Nie mam na to żadnego pokwitowania. Czy otrzymam tę europejska kartę broni? Chciałbym w końcu z niej postrzelać,a tu okazuje się że nie kupię prochu bez tej karty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zobacz też
Close